ReSharper 2018.3 rozszerzenie Visual Studio dla Developerów .NET - część ReSharper Ultimate

W jaki sposób ReSharper pomaga użytkownikom Visual Studio

  • analiza Jakości kodu
  • eliminowanie błędów i „code smells”
  • bezpieczna zmiana w kodzie bazowym
  • błyskawiczne przejście całego rozwiązania
  • stosowanie standardów kodowania

 

Nawigacja i wyszukiwanie

ReSharper pomaga natychmiastowo „wylądować” w dowolnym kodzie rozwiązania niezależnie od jego wielkości. Jest w stanie także skutecznie nawigować cię z każdego symbolu do powiązanego kodu, takiego jak wdrażanie danego interface, rozszerzonych metod klasy, lub zastosowań pola.

 

Analiza kodu

ReSharper rozszerza Visual Studio o ponad 2000 analiz kodu w locie dla

  • C#
  • VB.NET
  • ASP.NET
  • JavaScript
  • TypeScript i innych technologii

Znalezienie i pozbycie się nieużywanego kodu ? Migrowanie twojego kodu do C# 6? Konwertowanie zapętleń do LINQ (zintegrowane zapytania językowe) na zawołanie? Znalezienie i zapobieganie ewentualnym wyjątkom? Używanie wspólnego standardu nazewnictwa?
Wszystko to i wiele więcej ulepszeń kodu jest umożliwione za pomocą analizy kodu ReSharpera

 

Formatowanie kodu i oczyszczanie

Konfigurowanie i zastosowanie stylu kodu jest oparte na twoich własnych preferencjach lub standardach zespołu. Styl kodu i formatowanie ustawień dla C#, VB.NET, ASP.NET, JavaScript, TypeScript i innych języków mogą być zastosowane w dowolnym zakresie.

Zapoznaj się z nowościami