.NET

 

ReSharper

 • ReSharper 2018.3 rozszerzenie Visual Studio dla Developerów .NET
 • część ReSharper Ultimate

TeamCity

 • TeamCity 2018.3
 • Twój 24/7 build engineer

dotTrace

 • dotTrace 2018.3 .NET Performance Profiler
 • część ReSharper Ultimate

dotMemory

 • .NET memory profiler
 • część ReSharper Ultimate

dotCover

 • narzędzie do testowania statycznego i jednostkowego dla .NET
 • część ReSharper Ultimate

dotPeek

 • Free .NET decompiler and Assembly Browser
 • część ReSharper Ultimate

C/C++

 

ReSharperC++

 • Rozszerzenie Visual Studio
 • dla dveloperów C++
 • część RESharper Ultimate

AppCode

 • Inteligentne IDE dla tworzenia w iOS/ macOS

CLion

 • Inteligentne cross-platform IDE dla C and C++

JAVA

 

IntelliJ IDEA

 • IntelliJ IDEA 2018.3
 • wydajne i ergonomiczne zintegrowane środowisko programistyczne IDE

TeamCity

 • TeamCity 2018.3
 • Twój 24/7 build engineer

Upsource

 • Przegląd kodu i przeglądanie repozytorium ze statyczną analizą kodu i świadomą kodu nawigacją

PHP

 

IntelliJ IDEA

 • IntelliJ IDEA 2018.3
 • wydajne i ergonomiczne zintegrowane środowisko programistyczne IDE

PHPStorm

 • PHP STORM 2018.3
 • głęboko świadome twojego kodu, profesjonalne zintegrowane środowisko programistyczne IDE dla PHP i WEB Developerów

TeamCity

 • TeamCity 2018.3
 • Twój 24/7 build engineer

Upsource

 • Przegląd kodu i przeglądanie repozytorium ze statyczną analizą kodu i świadomą kodu nawigacją

JAVAScript / TypeScript

 

IntelliJ IDEA

 • IntelliJ IDEA 2018.3
 • wydajne i ergonomiczne zintegrowane środowisko programistyczne IDE

PHPStorm

 • PHP STORM 2018.3
 • głęboko świadome twojego kodu, profesjonalne zintegrowane środowisko programistyczne IDE dla PHP i WEB Developerów

WebStorm

 • WebStorm 2018.3
 • najinteligentniejsze IDE dla JavaScript

TeamCity

 • TeamCity 2018.3
 • Twój 24/7 build engineer

ReSharper

 • ReSharper 2018.3 rozszerzenie Visual Studio dla Developerów .NET
 • część ReSharper Ultimate

PyCharm

 • IDE Python dla profesionalnych developerów

RubyMine

 • Najinteligentniejsze IDE do programowania w języku Ruby

AppCode

 • Inteligentne IDE dla tworzenia w iOS/macOS

CLion

 • Inteligentne cross-platform IDE dla C and C++

Upsource

 • Przegląd kodu i przeglądanie repozytorium ze statyczną analizą kodu i świadomą kodu nawigacją

Android

 

IntelliJ IDEA

 • IntelliJ IDEA 2018.3
 • wydajne i ergonomiczne zintegrowane środowisko programistyczne IDE

Kotlin

 • Statycznie typowany język programowania dla JVM maszyny wirtualnej Javy i Android

Python

 

IntelliJ IDEA

 • IntelliJ IDEA 2018.3
 • wydajne i ergonomiczne zintegrowane środowisko programistyczne IDE

TeamCity

 • TeamCity 2018.3
 • Twój 24/7 build engineer

PyCharm

 • IDE Python dla profesionalnych developerów

PyCharmEdu

 • Profesionalne narzędzie do nauki programowania w języku Python

VB.NET

 

ReSharper

 • ReSharper 2018.3 rozszerzenie Visual Studio dla Developerów .NET
 • część ReSharper Ultimate

dotTrace

 • dotTrace 2018.3 .NET Performance Profiler
 • część ReSharper Ultimate

dotMemory

 • .NET memory profiler
 • część ReSharper Ultimate

dotCover

 • narzędzie do testowania statycznego i jednostkowego dla .NET
 • część ReSharper Ultimate

dotPeek

 • Free .NET decompiler and Assembly Browser
 • część ReSharper Ultimate

Więcej na jetbrains.com